COLORED BY WAR

Het project Colored By War heeft als doel, de enorme gevolgen en de daarbij behorende effecten van oorlog en vervolging op de mensheid te laten zien. Met daarbij de nadruk op bewustwording van het besef hoe belangrijk het leven in vrede is. Dit geheel op een creatieve interactieve manier gepresenteerd: een unieke combinatie van artwork, verhalen en filmportretten.

Het gaat hierbij om verhalen in geschreven vorm of als video/film van na-oorlogse generaties wiens families zijn gevlucht voor onderdrukking en vervolging en de gevolgen hiervan nog altijd met zich meedragen. Deze belangrijke verhalen, die niet verloren mogen gaan, zullen op een unieke wijze worden gedocumenteerd en een geheel vormen tezamen met: – film “Colored By War” – online verhalen – reizende tentoonstelling Dit project is geïnitieerd 70 jaar na de bevrijding waarbij grote groepen mensen in het verleden op zoek waren naar veilige gebieden.

Dit is het verhaal van Elly Trampenau, die als kind het oorlogsgebied in Oost-Duitsland ontvluchtte (het tegenwoordige Polen).

Vandaag de dag, hebben we nog steeds te maken met vluchtende mensen en de emotionele gevolgen ervan. Lees meer op: http://coloredbywar.com