Symposium “OuderenEmancipatie”

Ouderen hebben te maken met stereotypen, vooroordelen en zelfs discriminatie. Politieke partijen die zeggen voor de ouderen op te komen zouden daarmee moeten afrekenen. Wat zijn de mogelijkheden daartoe en wat zijn de obstakels en de mogelijkheden en onmogelijkheden van politieke partijen om ouderen daarin te ondersteunen?

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS organiseerde op zaterdag 12 mei 2018 een symposium over emancipatie van – en door – ouderen.

Het symposium werd geleid door presentatrice Hadassah de Boer (bekend van o.a. NTR’s Cultura).

De sprekers waren:

Hedy d’Ancona, bekend als voormalige Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en het Europees Parlement. Daarnaast was zij aanstichtster van de tweede Feministische Golf en oprichtster van OPZIJ.

Henk Krol, oprichter van de Gay Krant, 1979, de eerste journalist die schreef over aids, voormalig voorlichter van de Tweede Kamerfractie van de VVD, fractieleider van 50PLUS.

Jan Zoetelief, zelfstandig adviseur en manager in de zorgsector, tot voor kort wethouder in Nijmegen voor de Verenigde Senioren Partij, voormalig landelijk voorzitter van 50PLUS.

Chris van der Heijden, historicus en publicist, auteur van o.a. Grijs Verleden (“verreweg de meeste Nederlanders maakten zich nergens druk over”), bestuurslid van het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS

Het symposium vond plaats op zaterdagmiddag 12 mei in Sociëteit “De Vereeniging/Mammoni Eten en Drinken”, Mariaplaats 14 te Utrecht.

meer informatie:
Wetenschappelijk Bureau 50 PLUS
50 PLUS